Espen Sæther
Seksjonsleder
NRK

Etter integrering av ulike miljøer var det et viktig mål å skape en god samarbeidskultur i min avdeling. Jeg ønsket å bli en tydeligere leder også når upopulære beslutninger må tas. Jeg ville gå fra å være kollega til leder.

Dette er ikke et kurs du kan sove deg igjennom og enkelt høste et diplom. Her må du jobbe med egne mål og tiltak, bidra aktivt, lære deg og prøve nye ting. Det å utveksle erfaringer og få innspill i hvordan du virker på andre var spesielt nyttig. Dette kurset annerledes fordi du må jobbe og engasjere deg, noe som er grunnlaget for endring.

Jeg ble bevisst på viktigheten av småprat og relasjonsbygging i mitt lederskap, og bruker nå teknikkene mer aktivt og bevisst. Mitt økte fokus på relasjonsbygging og kommunikasjon har ført til større tillit i avdelingen, bedre samarbeid og større motivasjon og arbeidsglede.